Home

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
home:translations:dutch [05.07.2018]
sallieq [Starten van een patiënt op de Marshall Protocol]
home:translations:dutch [06.11.2018] (current)
sallieq [Achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing voor de therapie]
Line 23: Line 23:
 ===== Achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing voor de therapie ===== ===== Achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing voor de therapie =====
    
- ​[[home:​protocol#​science_behind_marshall_pathogenesis|Wetenschap achter de Marshall Pathogenese]][[home:​protocol#​science_behind_marshall_protocol|Wetenschap achter het Marshall Protocol]][[home:​mp:​stages|Stadia van ziekte en herstel]]  + <​relatedarticles>​ 
-  +  * [[home:physicians:​vitamin_d_leaflet|Testing vitamin D metabolites]] 
- +  * [[home:​pathogenesis|Wetenschap achter de Marshall Pathogenese]] 
 +  * [[home:​protocol#​science_behind_marshall_protocol|Wetenschap achter het Marshall Protocol]] 
 +  * [[home:​mp:​stages|Stadia van ziekte en herstel]] 
 +</​article>  ​
    
 Marshall Protocol (MP) is de naam gegeven aan een therapie bedacht door professor Trevor Marshall welke is gebaseerd op de door hem voorgestelde pathogenese voor chronische ontstekingsziekte. Marshall Protocol (MP) is de naam gegeven aan een therapie bedacht door professor Trevor Marshall welke is gebaseerd op de door hem voorgestelde pathogenese voor chronische ontstekingsziekte.
home/translations/dutch.txt · Last modified: 06.11.2018 by sallieq
© 2015, Autoimmunity Research Foundation. All Rights Reserved.